Elektronická požární signalizace

Elektronická požární signalizace (EPS) slouží k včasnému zjištění vznikajícího požáru a k aktivaci dalších zařízení, které se podílejí na protipožárních opatřeních. Je důležitou součástí uceleného systému protipožární ochrany.

Náklady na pořízení EPS jsou vždy řádově nižší, než následné škod vzniklé při požáru. Instalace EPS je nepsaným standardem vybavení budov a také v mnohých případech povinností pro dodržení platných předpisů a norem.

Kroky učiněné při realizaci EPS:

  • zajištění zpracování projektové dokumentace
  • koordinace se zpracovatelem požárně - bezpečnostního řešení stavby
  • schválení projektové dokumentace Hasičským záchranným sborem místně příslušejícímu místu realizace
  • dodávka zařízení
  • montáž, instalace
  • programování a uvedení do provozu
  • pravidelné revize a kontroly

Jak funguje EPS?

Systém EPS se skládá z ústředny, kde se vyhodnocuje stav a z různých typů hlásičů a koncových, případně dalších ovládích zařízení. EPS informuje o vzniku požáru akustickou a optickou signalizací přímo v objektu nebo pomocí zařízení dálkového přenosu signalizace na stanoviště pultu centrální ochrany.

Ve většině případů bývá prvním příznakem nebezpečí kouř, který se objevuje dříve než zvýšená teplota, a který rovněž v největší míře způsobuje ohrožení osob. Detekci vzniku požáru zajišťují detektory založené na různých principech.

Je žádoucí, aby EPS nejen signalizovala vznik požáru, ale aby také dávala signál zařízení zabraňujícímu rozšíření požáru - např. protipožární větrací zařízení, stabilní hasící zařízení, požární uzávěry otvorů, zejména dveře a vrata, přetlakové ventilátory apod.

Kde používat EPS?

Všude tam, kde je funkčně účelná, hospodárná a úměrná k investičním nákladům na požární ochranu, ve vztahu ke chráněným hodnotám a pravděpodobnosti vzniku požáru.

Chcete se zeptat, potřebujete vědět víc? Klikněte zde:

Mám zájem
x

Máte dotaz?

Pokud potřebujete více informací o našich produktech nebo službách, využijte formulář níže.

Ozveme se Vám co nejdříve. Děkujeme za Váš zájem.
 
Opište dole zobrazená čísla:
generated code