Ochrana osobních údajů

TESIM spol.s r.o. neshromažďuje žádné informace o návštěvnících svých webových stránek na adresách www.tesim.cz (dále jen Stránky).

Společnost TESIM pracuje s daty poskytované třetímy stranami k analýze návštevnosti Stránek. Ty však neposkytují detailní informace, které by mohli vést ke konkrétní osobě nebo skupině osob používající Stránky.