TESIM spol. s r.o.

O společnosti

Společnost TESIM byla založena jako rodinný podnik v roce 1992 jejím zakladatelem panem Macháčem st. Původně se firma zaměřovala především na montáže telefonních rozvodů a prodej telekomunikační techniky. Nyní působíme jako dodavatelé kompletních slaboproudých a silnoproudých instalací.

Naše cíle

Naše více jak třicetileté působení na trhu telekomunikací a slaboproudu je podloženo výsledky naší práce. Na zakázkách našich partnerů i na našich vlastních projektech jsme vždy odváděli práci s důrazem na kvalitu a časovou úsporu. Klademe důraz především na kvalitu, ekonomiku zakázek a dodržování stanovených termínů.

TESIM spol. s r.o. bude trvale patřit mezi 10 nejvýznamnějších dodavatelů a subdodavatelů špičkových řešení pro telekomunikace a datových sítí pro segment středních až velkých podniků a firem působících v ČR.

Naše služby

30 let jsme spolehlivý servisní partner a dodavatel elektroinstalací

Datové optické A METALICKÉ sÍtě

Elektrická požární signalizace

Zabezpečovací systémy PZTS

CCTV kamerové systémy

Provádění elektroinstalací

Revize elektro

Datové optické a metalické sítě

Optické datové sitě jsou potřebné všude tam, kde je požadavek na vysoce spolehlivý a objemově náročný přenos dat. Pro páteřní datové rozvody je volba optické sítě takřka povinností. Optické datové sítě vynikají spolehlivostí, nulovým útlumem a vysokou přenosovou rychlostí.

Datová síť může být provedena v kombinac s metalickou infrastrukturou.

V současné době přenos dat skze optické sítě využívají nejen operátoři kabelových TV a poskytovatelé internetu, ale díky finanční přístupnosti oproti minulým rokům, zavítala optika i do menších firem. Používá se především tam, kde jsou spolehlivé přenosy dat pro fungování firmy nebo instituce klíčové.

Jaké technologie se používají

Pro optické datové sítě se využívá konstrukce rozvodů pomocí optických vláken (multimode či siglemode), v kombinaci s aktivními a pasivními prvky LAN a WAN optických sítí. Vyšší vstupní náklady jsou kompenzovány vysokou životností a vynikajícími provozními parametry.

Výhody

 • Maximální provozní spolehlivost
 • Dostupnost a široké možnosti využití
 • Nejpoužívanější pro páteřní sítě či složitější datové rozvody
 • Bezpečné oddělení a řízení provozu

Nejčastější použítí

 • Datové rozvody v rámci vnitřní sítě firem a úřadů při velkých vzdálenostech a složitosti
 • Internetové rozvody v rámci páteřních a metropolitních sítí
 • Připojení bytových domů s hromadnými rozvody (panelové domy)

Elektrická požární signalizace EPS

Elektronická požární signalizace (EPS) slouží k včasnému zjištění vznikajícího požáru a k aktivaci dalších zařízení, které se podílejí na protipožárních opatřeních. Je důležitou součástí uceleného systému protipožární ochrany.

Náklady na pořízení EPS jsou vždy řádově nižší, než následné škod vzniklé při požáru. Instalace EPS je nepsaným standardem vybavení budov a také v mnohých případech povinností pro dodržení platných předpisů a norem.

Kroky učiněné při realizaci EPS:

 • zajištění zpracování projektové dokumentace
 • koordinace se zpracovatelem požárně – bezpečnostního řešení stavby
 • schválení projektové dokumentace Hasičským záchranným sborem místně příslušejícímu místu realizace
 • dodávka zařízení
 • montáž, instalace
 • programování a uvedení do provozu
 • pravidelné revize a kontroly

Jak funguje EPS?

Systém EPS se skládá z ústředny, kde se vyhodnocuje stav a z různých typů hlásičů a koncových, případně dalších ovládích zařízení. EPS informuje o vzniku požáru akustickou a optickou signalizací přímo v objektu nebo pomocí zařízení dálkového přenosu signalizace na stanoviště pultu centrální ochrany.

Ve většině případů bývá prvním příznakem nebezpečí kouř, který se objevuje dříve než zvýšená teplota, a který rovněž v největší míře způsobuje ohrožení osob. Detekci vzniku požáru zajišťují detektory založené na různých principech.

Je žádoucí, aby EPS nejen signalizovala vznik požáru, ale aby také dávala signál zařízení zabraňujícímu rozšíření požáru – např. protipožární větrací zařízení, stabilní hasící zařízení, požární uzávěry otvorů, zejména dveře a vrata, přetlakové ventilátory apod.

Kde používat EPS?

Všude tam, kde je funkčně účelná, hospodárná a úměrná k investičním nákladům na požární ochranu, ve vztahu ke chráněným hodnotám a pravděpodobnosti vzniku požáru.

Zabezpečovací systémy PZTS

Označení elektronický zabezpečovací systém (EZS) se používá pro poplašné systémy, označované běžně jako alarmy. Většina alarmů reaguje na narušení právě vyvoláním poplachu. Alarm se může spustit analogovou (např. přerušením drátu) i digitální (detektor pohybu-PIR) detekcí.

Dnešní systémy nabízejí díky pokročilé elektronice nepřeberné množství funkci. Komunikace mezi detektory a ústřednou může být vedena kabelem, bezdrátově (wifi) anebo oběma způsoby najednou, resp. jeden detektor může být připojen kabelem a druhý bezdrátově.

Systémů elektronického zabezpečení je nepřeberné množství, od těch kde ústředna funguje i jako detektor a signalizace až po složité systémy s jednotlivými komponenty rozmístěnými nezávisle na sobě.

Rozdělení detektorů:

 • PIR – detektor pohybu – reaguje na pohyb v jejich zorném poli.
 • PIR+MW – reaguje na pohyb. Před odesláním poplachového signálu je provedena MW analýza. Pokud i ta je kladná, je signál odeslán do ústředny.
 • PIR+Cam – detektor který do ústředny odešle signál, ale i obrázek z připojené kamery, která na podnět pohybového detektoru začne snímat střežený prostor.
 • PIR+rozbití skla – detekce není navzájem propojená jako u PIR+MW, detekce rozbití skla reaguje na změnu tlaku.
 • dvouzónový PIR – detektor s dvěma detektory pohybu. Pro odeslání signálu musí být narušeny obě hlídané zóny.
 • magnetické detektory – reagují po rozepnutí přerušení smyčky odesláním signálu do ústředny, montují se na dveře, okna, garážová vrata a pod.
 • infra závora – v podstatě stejný princip funkčnosti jako magnet (v rámci zabezpečovacího systému).
 • Hlásič požáru – reagují na změnu teploty a kouř. U chytřejších alarmů je tato funkce zapnutá i při vypnutém střežení objektu. U některých systémů tomu tak ale tak nemusí být.
 • Detektory plynu – reagují na obsah určité látky v ovzduší. Reakce stejné jako u hlásiče požáru.

K zabezpečovací technice v podstatě není problém připojit žádný detektor, který reaguje vysláním signálu a nebo naopak přerušením signálu. K těm patří např. záplavový nebo roletový snímač.

Kamerové systémy CCTV

Kamerový systém (CCTV – Closed-circuit television, uzavřený televizní okruh) je užití kamer ke sledování prostor, k zobrazování záběrů z kamer na monitorech a archivaci natočených záběrů. Takovým kamerám se říká také průmyslové kamery nebo také průmyslová televize.

Skládá se z kamer, hardwarového vybavení (hard disku, monitoru) a software. Může být doplněn i o mikrofony a reproduktory, a téměř vždy o záznamové médium pro ukládání zaznamenaných dat.

Provádění elektoinstalací

Máme bohaté zkušenosti v propvádění elektroinstalcí a splňujeme veškeré právní náležitosti k provádění stavebních elektročinností.

Provádíme elektroinstalační práce slaboproud:

 • elektro rozvody 220V
 • elektro rozvody 380V
 • elektro rozvodové skříně (i venkovní)
 • příprava pro datové a audio/video rozvody uvnitř budov

Revize elektro

Provádíme výchozí, pravidelné i mimořádné revize elektrozařízení. Také poskytujeme revize elektrických zařízení v prostorách bez zvýšeného nebezpečí výbuchu s napětím do 1000 V.

Specializujeme se na revize v občanské výstavbě a v průmyslových prostorách. Taktéž provádíme revize elektrické instalace strojních zařízení

Provádíme revize elektroinstalací bytů, domů, kanceláří, úřadů, škol, skladů, výrobních hal a průmyslových objektů. Poskytujeme také potřebné elektrorevize na staveništích nebo naopak demolicích.

Jaké revize provádíme?

Naše firma poskytuje také revize systémů ochrany před přepětím a bleskem, revize hromosvodů. Dále poskytujeme revize elektro spotřebičů (spotřebičů pro domácnost a spotřebičů informační techniky).

K vykonání výchozí či pravidelné revizní zprávy je nutno předložit projektovou dokumentaci , popřípadě předchozí pravidelné revize s dokumentací skutečného provedení.

Kdy provádět revize?

Lhůta pro provedení pravidelné revize se stanoví z následující revize v závislosti na umístění elektrického zařízení v prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob nebo druhu prostředí v prostoru, ve kterém je elektrické zařízení umístěno.

Naše reference

Podívejte se na naše úspěšné realizace
Více referencí

Kontakty

Spojte se s námi, rádi se Vám budeme věnovat

Provozovna

Pod Zličínem 1101/12
155 00 Praha 5 – Stodůlky

Fakturační údaje

TESIM spol. s r.o.
Čechova 225/10
170 00 Praha 7 – Bubeneč

č. účtu pro CZK: 1928160399/0800
č. účtu pro EUR: 1891743223/0800

: 47118253
DIČ: CZ47118253

Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 12589 ze dne 8.9.1992

Marek Macháč

JEDNATEL SPOLEČNOSTI

Soňa Macháčová

ADMINISTRATIVA

Jan Mandl

VEDOUCÍ PROJEKTU

Štěpán Studecký

PROJEKTOVÝ MANAŽER

Jan Vítkovský

MANAŽER REALIZACE

Alexander Kačír

PŘÍPRAVÁŘ

Matyáš Zeman

PŘÍPRAVÁŘ

Jiří Sekanina

SERVISNÍ TECHNIK ESI

Tomáš Zelinka

SERVISNÍ TECHNIK SKS

Petr Češka

SERVISNÍ TECHNIK PZTS + CCTV

Michal Hylas

SERVISNÍ TECHNIK EPS

Tomáš Vodák

SERVISNÍ PZTS + CCTV